Burn-out test

Algemene versie

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u zich voelt. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende antwoord aan te kruisen’.

 

Uitputting

Mentale distantie

Cognitieve ontregeling

Emotionele ontregeling

Psychische spanningsklachten

Psychosomatische klachten