Burn-out test

Werkgerelateerd

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij voelt. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende antwoord aan te kruisen.

Uitputting

Mentale distantie

Cognitieve ontregeling

Emotionele ontregeling

Psychische spanningsklachten

Psychosomatische klachten