De recensies

Vol enthousiasme als broers een nieuw bedrijf gestart, vooraf veel mondeling besproken maar weinig afspraken gemaakt op papier, je bent familie en je vertrouwt elkaar. Gaande weg merk je dat de zaken die niet op papier staan voor problemen gaan zorgen, ze worden door een ieder anders geïnterpreteerd en over bepaalde zaken is überhaupt niet goed nagedacht. Combineer dit met een verschillend karakter waarbij je ook aan andere zaken waarde hecht en je zit al snel in een zakelijk conflict, waarbij je als broers ook nog lekker onder elkaar kan ruziën en oude koeien uit de sloot kan halen.

Kortom, we lagen ver uit elkaar en hadden er een hard hoofd in of we er ooit nog uit zouden komen, laat staan beide tevreden zouden zijn. Herkenbaar? Dan moet je bij Joyce zijn!!!

Joyce had al heel snel door dat op de manier waarop wij communiceerden met elkaar (lees ruzie maakten) we er nooit samen uit zouden komen. Door o.a. inzicht te geven in de manier waarop je zelf en de ander omgaat met conflicten ontstaat er al snel meer begrip voor elkaars handelen. Binnen een families spelen onderlinge relaties natuurlijk een belangrijke rol en Joyce voelde feilloos aan in welke richting we op onderzoek moesten om nader bij elkaar te komen.

Wanneer je elkaar dan totaal onverwacht toch vindt is Joyce naast een plezierige en kundige mediator ook iemand die door haar juridische achtergrond afspraken goed vastlegt met oog op de toekomst.

‘Juli 2018 heeft Joyce Korver mij bijgestaan bij het in goede banen leiden van een conflict tussen een erfgenaam en een notaris als executeur testamentair. Vervolgens had ik behoefte om mijn eigen rol in het conflict helder te krijgen en ben ik met haar daarvoor een traject ingegaan, om zodoende mijn werk als zelfstandig ondernemer goed en met verve te kunnen blijven vervullen. Joyce is goed in het boven halen van wat er daadwerkelijk speelt en gespeeld heeft. Zij heeft me inzicht gegeven in de manier waarop ik omga met conflicten en hoe ik dan acteer. Ook  heb ik helder gekregen welk gedrag mij weleens heeft belemmerd in het voorkomen en oplossen van conflicten. Ik heb inzicht en tips gekregen over hoe ik grip kan krijgen en vooral houden op mijn gedrag en hoe ik positief kan omgaan met stress. Ik heb het als erg verhelderend ervaren. Joyce werkt enerzijds gestructureerd op basis van vragenlijsten en een programma en anderzijds heeft zij ruime flexibiliteit om van haar programma af te wijken en in te spelen op wat er daadwerkelijk speelt. Mede op basis van de begeleiding door Joyce ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mijn werk kon blijven uitvoeren. Bij een andere opdracht heb ik de adviezen succesvol toegepast. Het heeft direct conflicten voorkomen en het heeft gemaakt dat ik de opdracht makkelijker aankon, waardoor mijn service van betere kwaliteit was (en is).

Joyce is naast een vakvrouw een uiterst plezierige persoonlijkheid die geen agressie oproept. Joyce gebruikt humor voor ongemakkelijke momenten. Dat maakt dat ik open bleef staan voor adviezen over gedragsverandering, die ik natuurlijk eigenlijk niet wilde horen maar die mij toch zeer hebben geholpen. 

Kortom: Joyce inschakelen voor conflicthantering is een aanrader voor iedereen.’

Joyce is allereerst iemand die snel je vertrouwen wint door haar sociale vaardigheden en humor. Ze stelde me op m’n gemak, en stelde vervolgens de juiste vragen om een goede analyse te kunnen maken van wat er daadwerkelijk speelde bij mij. Hierbij schuwde ze het niet om kritisch door te vragen als er schijnbaar een dieperliggend verhaal achter een antwoord lag. Ik heb heel veel van haar geleerd over hoe ik moet omgaan met conflicten en negatieve gevoelens die mijn functioneren in de weg zitten. Hierbij hebben we veel gesproken over de noodzaak van helpende gedachten die ook leiden tot positieve gevoelens. Ook heb ik helder gekregen welke overtuigingen mij hebben belemmerd in mijn carrière. Ik heb veel handvatten gekregen over hoe ik meer grip kan krijgen op mijn denkpatronen en hoe ik ervoor kan zorgen dat ik beter kan omgaan met negatieve gevoelens en gedachten en de hieruit voortvloeiende stress.

Mede op basis van de begeleiding door Joyce ben ik tot de conclusie gekomen dat ik toe was aan een totale carrièreswitch en ben ik inmiddels met veel plezier bezig als zij-instromer in het primair onderwijs. 

‘Als ik Joyce in het kort mag beschrijven, dan komen de volgende kenmerken naar boven: sociaalvaardig, zeer analytisch en positief kritisch ingesteld, biedt concrete handvatten op basis van een stevige theoretische basis en ervaring, flexibel qua afstemming van de wensen, scherp en betrokken, aarzelt niet om te verdiepen en door te zoeken, scherpe observator, verbaal heel sterk, zorgvuldig en zorgzaam en tot slot veel gevoel voor relativering en humor. Ik ben haar zeer dankbaar voor alle nieuwe inzichten en het teruggevonden vertrouwen en balans in mijn leven.’

Ik ken Joyce Korver uit hoofde van een teammediation/begeleiding van een viertal directieleden in een conflict.

Ik was onder de indruk van de deskundige aanpak van Joyce en de wijze waarop zij het conflict eerst scherp in kaart heeft gebracht, op tafel heeft gelegd, vervolgens een veilige omgeving creëerde waarin een en ander kon worden besproken door betrokkenen, waarna zij doelgericht aanstuurde op oplossingen en afspraken. 

Uit de grote hoeveelheid informatie die door betrokkenen werd gegeven, wist Joyce feilloos de kern van het conflict te filteren, om dit vervolgens op een neutraal/positieve manier te presenteren en te verwoorden, waardoor voor het team inzichtelijk werd wat er tussen hen speelde. Zij zorgde daarna voor een aantal gespreksrondes met een duidelijke structuur om de conflictpunten te bespreken. Daarbij vroeg ze goed door, vatte zij steeds samen en zorgde ze ervoor dat iedereen gelijk aan bod kwam. Zij zorgde ervoor dat de focus gericht bleef op de toekomst en de oplossing van het conflict, waarbij zij het team zelf een aantal oplossingen liet formuleren en keuzes liet maken.

Heel knap van Joyce is dat zij blijft doorzetten en blijft zoeken naar het geven van inzicht en het bereiken van een oplossing. Zij is zeer energiek, open en toegankelijk en zorgt daarmee voor een gesprekscultuur waarin iedereen betrokken blijft en mee blijft doen. Zij beschikt ook een groot aantal communicatiestijlen en gesprekstechnieken en voelt goed aan wanneer ze deze in moet zetten. Zij kan anderen confronteren, maar zorgt ervoor dat ze daarbij niet aanvallend is, zodat de verbinding en relatie intact blijven.’

Met het vertellen van allerlei, aan zelfspot grenzende, anekdotes uit haar eigen leven en haar praktijk neemt Joyce Korver je mee op een fascinerende reis door je brein. Dit niet alleen om jezelf beter te doen begrijpen, maar vooral ook de mensen om je heen.

Het was fascinerend en leerzaam om te inzicht te krijgen in hoe het komt dat wij allemaal anders op elkaar reageren, vanwege culturele, maatschappelijke, religieuze of leeftijdsverschillen. Uiteindelijk hebben wij als team geleerd om ieders (on)hebbelijkheden vrij naar elkaar toe bespreekbaar te maken zonder dat dit ooit als kwetsend ervaren hoeft te worden. Wij zijn daar als team met zijn allen beter van geworden. 

‘Haar wijze van lesgeven is open, ontvankelijk en toegankelijk, ze straalt uit dat het een klus is ‘die we met zijn allen gingen klaren’. Zij heeft de eerste bouwsteen gelegd voor de veilige hechting in onze groep, die door latere docenten als positief opvallend werd waargenomen. We mochten bij haar fouten maken in de rollenspelen en daardoor legden we zelf onze lat steeds hoger. 

Joyce wist flexibel mee te bewegen met de expertise en specialisaties (waaronder een notaris, mensen in het bankwezen, mensen die veel met bestuursorganen moesten werken en ik als enige psycholoog) en wist zo alles uit ons te halen wat we konden geven. We konden ook goed aangeven wat we van haar nodig hadden. Ze stond 100% open voor feedback. Haar enorme input aan kennis, zowel theoretisch als haar ervaringen in het veldwerk, was fijn, helpend en motiverend.’