Mediation

Procederen is tijd- en geldverslindend, stressvol en de uitkomst is onzeker. Besef dat je in een of andere vorm toch weer met elkaar in contact kunt komen en dat je ook niet wilt dat er van alles gaat rondzingen.

Een mediator die geen advocaat is maakt afspraken met partijen maar vervolgens moet iedere partij een advocaat inschakelen om de afspraken vast te leggen. Dit kost tijd, geld en levert doorgaans discussies op. Ik ben in 1986 afgestudeerd in het ondernemingsrecht, advocaat geworden, benoemd tot curator en sinds 1993 tevens registermediator (vFAS, MfN, VAN). Ik heb inmiddels in meer dan 1000 geschillen bemiddeld. De afspraken worden vastgelegd in een hoogwaardige juridisch waterdichte overeenkomst en indien nodig bij de rechtbank ter bekrachtiging ingediend.

Nooit meer wakker liggen van een conflict, probleem of meningsverschil:

  • In je team
  • In je familie
  • In je organisatie
  • In je familiebedrijf
  • In je relatie

Als mediator, gespreksleider, adviseur, coach of trainer help ik je om de lastige kwestie doeltreffend en relaxed op te lossen. Met mijn 35 jaar ervaring en een rugzak vol tools zit je zo weer op het juiste spoor.

Van even sparren tot een uitgebreid traject op maat.

Nee, integendeel. Het voorstel om een mediationtraject in te gaan laat zien dat je oplossingsgericht bent en niet iemand die koste wat het kost gelijk wil krijgen. Alles wat naar voren komt is en blijft vertrouwelijk. Beide partijen verklaren dit schriftelijk voordat een mediation van start gaat. Als tijdens de mediation blijkt dat een oplossing niet gevonden kan worden, staat de weg naar de rechter of arbiter nog altijd open. Bovendien waarderen rechters en arbiters juist dat er een poging tot mediation is gedaan.

Een goed ondernemer denkt in oplossingen en niet in problemen. Hoe vervelend is het dan als je in conflict komt met je zakenpartner.

Als je samen niet meer op één lijn zit heeft dit onmiddellijk zijn weerslag op de rest van je bedrijf. De discussie kan gaan over de hoeveelheid tijd en energie die ieder aan de zaak besteedt, de mate van overleg, het al dan niet doen van investeringen, de wijze waarop jullie je personeel behandelen. Jullie zijn allebei van goede wil maar de gesprekken monden uit in ruzie of jullie blijven ieder op je eigen standpunt staan.

Eerst moet de vijandige communicatie weer worden genormaliseerd en daarna kunnen jullie per onderwerp bekijken waar de meningsverschillen liggen en hoe jullie deze kunnen oplossen.

Een dergelijk gesprek gaat een stuk beter samen met een mediator die jullie beider standpunten kan vertalen en behulpzaam kan zijn bij het vinden van een oplossing. Neem ook gerust jullie accountant mee. Soms is het een oplossing om de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden beter af te bakenen. Ieder kapitein op zijn eigen deel van het schip. Als alle opties zijn onderzocht kan de conclusie ook zijn dat jullie op een goede manier uit elkaar gaan. In dat geval verzorg ik een correcte juridische afhechting.

Een arbeidsconflict staat heel hoog op de stresslijst. Je kunt er letterlijk ziek van worden. Werk doet er namelijk toe. Niet alleen verdien je er geld mee maar ook heb je sociale contacten op je werk. Als het goed is vind je er voldoening in en ontleen je er status aan.

Het omgaan met een moeilijke werksituatie kost energie en put je uit. Ziekmelden lijkt soms een uitweg maar lost de problemen niet op. Vaak is het tegendeel het geval. De bedrijfsarts wil dat je weer aan het werk gaat en zelf zie je daar als een berg tegenop.

Arbeidsmediation biedt lucht. Met je werkgever of leidinggevende om de tafel samen met mij. Desgewenst overleggen we ook apart. We brengen in kaart wat er aan de hand is en hoe deze patronen kunnen worden doorbroken. Juist het krijgen van duidelijkheid en het benoemen van de problemen zorgt ervoor dat het conflict niet volledig uit de hand loopt. We kunnen concrete afspraken maken voor de toekomst. Mediation is veilig. Ik zorg voor evenwicht tussen de partijen. We hanteren duidelijke, rechtvaardige en zorgvuldige spelregels

Soms leidt deze duidelijkheid tot de conclusie dat het beter is om uit elkaar te gaan. Dan overleggen we over een fatsoenlijke regeling om tot beëindiging van het dienstverband te komen. Als advocaat ken ik de weg in het doolhof van juridische regelingen. Ik zie er op toe dat zowel werkgever als werknemer goed geïnformeerd en weloverwogen tot een oplossing komen. Doeltreffend, deskundig en zeer oplossingsgericht loods ik jullie door het conflict. In het algemeen komen de kosten van de mediation voor rekening van de werkgever. Er valt dus veel te winnen.

Een mediationpoging is eigenlijk altijd verstandig. We zien steeds vaker dat de Arbo-arts bij ziekteverzuim mediation voorstelt. Op basis van de wet moeten werknemers en werkgevers  meewerken aan redelijke voorstellen die de re-integratie kunnen bevorderen. Geef het dus een kans.

Procederen kan altijd nog.

Van een conflict op het werk heb je last. Of je nu werknemer, leidinggevende of de directeur bent. Voor de organisatie zelf geldt dat een conflict energie opslorpt. Energie die niet meer gaat in de onderneming zelf. Het is dus zaak om het conflict zo snel mogelijk op te lossen, zodat de zaken weer doorgang kunnen vinden. Niemand zit te wachten op juridische procedures die lang kunnen duren en waarvan de uitkomst vaak onzeker is.

Conflicten in arbeidsrelaties worden vaak vertaald in juridische standpunten. Een ieder probeert de ander te overtuigen van de juistheid van het eigen standpunt. Lukt dit niet, dan wordt de rechter gevraagd om de knoop door te hakken.

Door tijdig te kiezen voor mediation kan het anders lopen..

Ziekmeldingen, bedrijfsartsen, advocaten, het ligt op de loer. Een conflict vraagt om actie. Sluimerende conflicten halen de basis onder een organisatie weg.  Ieder conflict kent twee kanten.

Samen gaan we aan de slag om de ontstane situatie te analyseren, ieders aandeel te zien en een oplossing te vinden. Vaak lukt het daarna om een bodem te leggen om verder te kunnen. Soms moet ieder zijn of haar knopen tellen en is uit elkaar gaan de beste optie.

Een mediationpoging verslechtert nooit je positie bij de rechter. Je geeft geen standpunten of argumentatie weg met een mediationpoging. Mediation is namelijk vertrouwelijk. Mocht het onverhoopt tot een procedure komen dan mag niets wat er is besproken of schriftelijk vastgelegd bij de rechter terecht komen. Dit leggen we vooraf schriftelijk vast.

Geef het dus een kans. Procederen kan altijd nog.

Verandermanagement is hot. Verbeterprogramma’s, vergroting efficiëntie, lagere kosten, verandering van de cultuur, klantgericht. Elke verandering leidt vanzelfsprekend ook tot weerstand.  Belangen, verschillende persoonlijkheden. Daar kun je als mediator wel wat mee.

Van huis uit zien we conflicten als negatief. Je wilt er zo snel mogelijk vanaf. Toch heeft een conflict ook een andere kant. Een conflict als eye-opener. Wat speelt er nu echt? Welke belangen zijn in het geding? Waar zit de eigenlijk de behoefte?

Het is de moeite waard om deze aspecten eens te onderzoeken. Graag ga ik met jullie deze zoektocht aan. Het inzicht krijgen in wat er daadwerkelijk speelt werkt niet alleen heel verhelderend maar kan ook tot hele nuttige veranderingen leiden en daarmee conflicten in de toekomst voorkomen.

Soms blijkt  dat mensen niet op de juiste plek zitten of dat we niet voldoende van elkaars sterke kanten gebruik maken en alleen maar op elkaars rode knoppen drukken.

Een bijzonder leerzaam traject!