Van welke complexe scheiding lig jij als professional wakker?  

Trainingscentrum Kind uit de Wind geeft de Cursus Destructief gedrag en parallel ouderschap 

 • Mogelijke accreditatie (vaardigheid) vFAS en NOVA, MfN,formeel leren SKJ en Registerplein
 • Datum: in overleg
 • Locatie: in company

 

Cursusleiders

De trainers zijn gepokt en gemazeld in de complexe scheiding.

 1. Joyce Korver, advocaat-mediator, lid van de expertgroep complexe scheidingen, forensisch mediator en ouderschapsonderzoeker en conflictadviseur. Intervisiebegeleider en docent mediation.
 2. Shirley Fehr,jurist en mediator, jarenlange ervaring als manager in JGGZ en Jeugdzorginstellingen, leiderschapscoach.

Marije Heutink, pedagoog, coördinator van het Omgangshuis Regio Rivierenland.

Pieter van der Keur, sociaal werker, dagleider van het Omgangshuis Regio Rivierenland.

 • We gebruiken de volgende werkvormen:
 • Video’s met trainingsacteurs
 • Demonstratie-Rollenspel;
 • Bespreken casuïstiek
 • Reflectie: het vergroten van inzicht in de dynamiek van het conflict zorgt voor meer bewuste positionering en zelfvertrouwen

Programma

 • kennismaking nut en noodzaak van het Omgangshuis
 • Meerzijdig partijdige gesprekken kunnen voeren met partners
 • Toelichting ouderschapsplan  parallel ouderschap (kort)
 • Dramadriehoek en tools om tot de winnaarsdriehoek te komen.
 • Inventarisatie ervaring met destructief gedrag van ouders
 • Theorie Psychisch geweld en SENSOA-vlaggensysteem
 • Oplossingsgerichte vraagstelling
 • Omgaan met weerstand
 • ombuigen van destructieve communicatie in constructieve communicatie

Ken je dat, je hebt als professional een paar tegenover je zitten dat elkaar maar blijft bevechten. Het lijkt wel op ‘schieten vanuit de loopgraven’. Aan jou als mediator of jeugd/gezinsprofessional de uitdaging om ervoor te zorgen dat zij weer samenwerkende ouders worden. Dat kan een vraag zijn geweest van de rechtbank, de ouders zelf, een bezorgde leerkracht of noem maar op. Hoe dan ook, het is jouw taak om ouders weer on speaking terms te krijgen.

Of je bent advocaat en je zit ook langzamerhand met je handen in het haar. De zoveelste zitting, het zoveelste onderzoek.

Het lijkt een mooie missie. Ex-partners die na de scheiding blijven samenwerken als ouders.

En toch. Er is een categorie ouders die dit gewoon niet voor elkaar krijgt. De wonden van de scheiding zijn te diep. Boosheid, wrok, pijn of angst hebben de overhand. Ook kan het zijn dat een van beide ouders echt wel wil samenwerken maar dat de ander het niet kan, niet wil of er nu eenmaal absoluut niet toe in staat is. Denk aan een ouder die verslaafd is, psychische of psychiatrische problematiek heeft, een gebrek aan empathie heeft of narcistische trekken vertoont.

Je kunt je dan als professional in allerlei bochten gaan wringen. Misschien krijg je zelfs een klacht aan je broek. Er komt een moment dat je al het mogelijke hebt gedaan om deze ouders tot samenwerken te bewegen en dat de conclusie eigenlijk geen andere is dan dat dit niet lukt. Wat doe je dan?

Als je echt alles hebt geprobeerd en je hebt geen aanwijzingen dat omgang met beide ouders slecht zou zijn voor de kinderen dan rest je nog maar één mogelijkheid: het concept samenwerkende ouders los te laten en “schotten” te gaan plaatsen tussen deze ouders. Ieder overleg tussen ouders moet worden vermeden. Dat kan namelijk niet anders want elk contact, elke communicatie leidt tot ruzie en stress en dat is zo slecht voor de kinderen.

Ieder overleg moet zoveel mogelijk worden beperkt om de kinderen rust en veiligheid te bieden Een Omgangshuis kan hier een hele goede oplossing voor bieden.

Er zal voor ouders de mogelijkheid moeten zijn om, als er daadwerkelijk samenwerking noodzakelijk is, er een derde tussen wordt geplaatst om de zaak vlot te trekken. Geen makkelijke taak maar met de instrumenten die wij je geven gaat het je zeker lukken.

Kind uit de Wind

Kind uit de Wind biedt trainingen aan professionals die in hun werk te maken hebben met complexe scheidingen: www.kinduitdewind.nl

Omgangshuis Regio Rivierenland

Het Omgangshuis Regio Rivierenland is er voor alle kinderen die een ouder een tijd niet of nog nooit hebben gezien. Of wanneer kinderen een ouder niet meer gaan zien doordat de ouders uit elkaar zijn. Wij maken omgang mogelijk. Meer informatie: www.omgangshuizensterker.nl