Een probleem voorkomen

De investering in Relaxed Ruziemaken verdient zich met gemak terug. Als we alleen al kijken naar de financiële gevolgen van ziekteverzuim van een enkele werknemer. Ongeacht alle overige kosten ben je allen aan verlies van arbeidsproductiviteit al meer dan € 250,00 per werkdag kwijt. En denk ook eens aan stroeve verhoudingen met een leidinggevende, managers die op elkaar niet goed begrijpen, al die schurende, tijdvretende situaties. Stel je eens een stijging in de arbeidsproductiviteit van 10-20 % voor. Dat is haalbaar als er geen tijd en energie wordt vermorst met gedoe en problemen.

Hoe?

 • Programma Conflict-en Stresspreventie
 • Conflictstijlanalyses
 • Webinar ‘Aan het roer blijven bij conflicten’ voor leidinggevenden
 • Vraag en antwoordsessies voor leidinggevenden
 • Training Relaxed Ruzie Maken voor Leiders met Lef
 • Training Mediationvaardigheden voor managers

INHOUD

 1. Drie live online bijeenkomsten via Zoom van ieder een uur met als onderwerpen
  • Verdieping inzicht in je eigen favoriete conflictstijl
  • Handvatten hoe om te gaan met andere conflictstijlen
  • Leer creatief en strategisch te schakelen tussen de verschillende stijlen
  • Strategisch inzetten van de diverse conflictstijlen
  • Inzicht in stress en ons brein bij conflicten
 2. Persoonlijke conflictstijlanalyse
  • Ontdek via vragenlijsten of jouw favoriete conflictstijl die van de Vos, de Mier, de Teddybeer, de Haas of de Gorilla is?
 3. Toegang tot de Online Trainingsomgeving
  • met Videoserie over de verschillende conflictstijlen
  • met Videoserie hoe ga je om met de diverse conflictstijlen
 4. Het boek In 10 stappen relaxed ruziemaken van Joyce Korver
  • Fysiek boek
  • Ebook
 5. Het boek In 10 stappen van conflict naar samen werken van Tom Goddijn
  • Fysiek boek
  • Ebook
 6. Gratis verzending

Het neusje van de zalm. Investeer tijd en geld om stress- en conflictsignalen in een vroegtijdig stadium te kunnen herkennen en op te lossen. Jullie gaan op een diepgaande maar ludieke manier elkaars conflictoplossingsstijlen herkennen. We gebruiken de metaforen van de Gorilla, de Haas, de Mier, de Teddybeer en de Vos. Buitengewoon verhelderend!

Ik combineer dit met de denkstrategieën, gebaseerd op de Denkhoeden van De Bono. Kijk je door een zwarte, op een risico gerichte bril, of juist een gele bril, optimistisch en doortastend. Heb je vaak je blauwe bril op van overzicht en structuur, je creatieve groene bril, je witte wetenschappelijke, onpartijdige bril of je rode bril, gericht op relaties en verbinding? Ook de verschillen in brillen kunnen namelijk voor conflicten zorgen.

We maken een programma op maat. Hieronder ter indicatie een voorbeeld gebaseerd op een MT van 6 personen voor een jaar voor een scherp tarief van € 10.000,00 ex BTW en reiskosten.

Bouwstenen

1. Kickstart-dag ‘Brillen’ en Conflictstijl MT:

Vooraf ontvangen de 6 MT leden uitgebreide vragenlijsten online voor het bepalen van ieders conflictstijl.

We starten op de Kickstart-dag met een inleidende training. Daarna volgt er voor ieder MT lid een interview en een conflictstijlanalyse op maat.
We eindigen deze de dag met een toelichting op de diverse ‘brillen’ waardoor ieder MT lid kijkt. We doen dat op een positieve en veilige manier.

Ieder MT lid ontvangt een uitgebreid rapport met analyse van zijn of haar conflictoplossingsstijl en denkstrategieën. In een Quickscan leg ik dit vast voor het hele team.

2. Analyse:

Na afloop van de Kickstartdag bespreking Quickscan en mogelijke sluimerende conflicthaarden.

3. Thema en -Supervisiebijeenkomsten:

Ieder kwartaal een training van circa 4 uur met het MT onder mijn leiding. Thema’s:

1 – Verdieping conflictoplossingsstijlen: Hoe gebruik je de passende stijl.

2 – Verdieping denkstrategieën: hoe zet je de juiste bril op?

3 – Brein en Drivers. Hoe omzeil je valkuilen en rode knoppen?

4 – Mediationtools voor Managers

4. Voortgangsgesprekken

Per kwartaal een (voortgangs- c.q. sparring) gesprek met directeur/ voorzitter/bestuurder/ondernemer. We bespreken eventuele conflicten of conflicthaarden en kijken naar het ziekteverzuim. Wat maar ter tafel komt!

Flexibele invulling: “10- strippenkaart”
Flexibel in te zetten 10 uur tijd ten behoeve van mediation, emergency coaching, sparren, individuele burn-out coaching of het verzorgen van extra trainingen.

Investering:

De duur van dit traject is een jaar. De Kickstartdag en de Thema-en Supervisiebijeenkomsten zijn in company. De COVID-19 maatregelen kunnen met zich meebrengen dat het via videobellen gebeurt. Dit blijkt overigens ook prima te werken.

De analyse en voortgangsgesprekken zijn op mijn kantoor in Beusichem of Maarssen of desgewenst via videobellen.

Het Grootste Kennisfestival livesteam

Deze link geeft je toegang tot de site waar de livestream te vinden is. Daar vind je ook de tijden van het programma.

Eigenlijk leren we tijdens school en studie maar bitter weinig over ruzie maken en conflicten oplossen. En dat terwijl we daar zowel op ons werk als privé regelmatig tegenaan lopen. Een eerste stap in mijn concept van Relaxed Ruziemaken is het in kaart brengen van je eigen conflictoplossingsstijl.

Ben je benieuwd naar je eigen conflictoplossingsstijl of die van je teamleden?

Voor een verkorte conflictoplossingsstijl-analyse kun je beginnen met de aankoop van mijn boek.

Voor een uitgebreide analyse in combinatie met een gesprek en tools hoe je kunt wisselen van conflictoplossingsstijl kun je contact met mij opnemen. Dit kan individueel of met je hele team.

UITLEG

Ik houd zelf enorm van ezelsbruggetjes, dus ik heb de volgende
metaforen bedacht:

• De krachtige Gorilla die bij een conflict zijn zin doordrukt.

• De huppelende Haas die hoopt dat het overwaait: ‘Mijn naam is
Haas’.

• De vriendelijke Teddybeer die graag aardig gevonden wil worden
en dus bij een conflict maar gewoon toegeeft.

• De slimme Vos die bij een conflict strategisch gaat onderhandelen.

• De samenwerkende Mier die het persoonlijk belang van alle
betrokkenen opsnort en zoekt naar het gemeenschappelijk
belang. De mier ‘poldert’.
Het onderscheid in de stijlen ligt onder andere in de focus op het
oplossen van het probleem, dan wel op behoud van de relatie.

Doordrukken: ‘My way or the highway’

De krachtige Gorilla: je standpunt forceren is effectief als er
opgetreden moet worden. Als de brand moet worden geblust, is
er een daadkrachtige commandant nodig die bepaalt wanneer het pand wordt binnengetreden. Eindeloos overleg is dan niet aan de orde. Zie ook de rijdende rechter: ‘Dit is mijn oordeel en daar zult u het mee moeten doen.’ Je zin doordrukken kan ten koste gaan
van de relatie, maar je kunt het belangrijker vinden dat er snel en
daadkrachtig wordt opgetreden. De zakelijke belangen zijn dan
groter dan de waarde van de relatie.

Vermijden: ‘Het waait misschien wel over’

De huppelende Haas: het conflict ontlopen kan effectief zijn als
de inhoud niet zo belangrijk is of als er zaken zijn die een hogere
prioriteit hebben. Choose your battles & pick your fights.
Het kan ook nuttig zijn als je vreest dat je ongelijk hebt of om
even een time-out in te lassen (bijvoorbeeld als de emoties hoog oplopen). Om wat afstand te kunnen nemen. Het is een ineffectieve stijl als het onderwerp wel belangrijk is. Jouw mening wordt niet gehoord en je laat ook niet merken of je het er nu wel of niet mee eens bent. Dat schept onduidelijkheid en irritatie. Onduidelijkheid leidt tot stagnatie. Hazen houden niet van
de confrontatie en hebben nog weleens de neiging om ja te zeggen terwijl ze nee bedoelen.

Toegeven: ‘Het is mij de ruzie niet waard’

De vriendelijke Teddybeer: de ander zijn zin geven is natuurlijk erg effectief als je ongelijk hebt of als je wel gelijk hebt, maar de relatie zo belangrijk is dat je je verlies beter kunt nemen.
Het is niet effectief als je het conflict niet durft aan te gaan uit angst voor ruzie of afwijzing. Als je namelijk bang bent voor conflicten, wordt jouw stem niet gehoord. Voor leidinggevenden en teamleden lijkt het in eerste instantie natuurlijk erg plezierig, iemand die het altijd met je eens is en geen tegengas geeft, maar in feite wordt jouw potentie niet benut.

Onderhandelen: ‘Ik een beetje meer dan jij’

De slimme Vos: onderhandelen is vooral effectief als beide partijeniets kunnen winnen. Iedereen levert wat in en de relatie blijft in stand. Onderhandelen werkt alleen als beide partijen bereid zijn om water bij de wijn te doen. Er moet natuurlijk wel een zekere gelijkwaardigheid zijn. Onderhandelen is ineffectief bij principekwesties of bij verschil in normen en waarden. Onderhandelen is ook niet effectief als er sprake is van een groot machtsverschil. Zo valt er weinig te onderhandelen als kleine fruitboer tegenover een grootgrutter.

Samenwerken: ‘Wat is ons gemeenschappelijke belang?’

De samenwerkende Mier: een conflict oplossen door samen te werken aan een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Dit blijkt in de praktijk een mooie (maar lastige) optie te zijn. In deze conflictoplossingsstijl heb je de focus niet alleen op je doel maar ook op de relatie. Je weegt steeds zorgvuldig en nauwkeurig af wat zwaarder moet wegen. Je bent hard bezig om de relatie goed te houden en daarnaast ook je eigen doelen te realiseren. Daarvoor is het nodig om een balans te vinden tussen het eigen belang en het belang van de ander. Dat gaat natuurlijk het makkelijkst als je een gemeenschappelijk belang weet te vinden. Het is een effectieve stijl als je zeker weet dat er over en weer goede wil is om tot een oplossing te komen en als er ook over en weer daadwerkelijk wordt gekeken naar de belangen van de ander. Het is niet effectief als een van beiden niet echt de inzet heeft om tot een oplossing in het gemeenschappelijk belang te komen. Dan is het eigenlijk alleen maar tijdrovend en kansloos. De conflictoplossingsstijl van de Mier zien we het allerbeste terug in ons Nederlandse begrip Polderen.

Conclusie

We hebben de Gorilla die bij een conflict zijn zin doordrukt, de Haas die het er gewoon niet over heeft, de Teddybeer die graag
aardig gevonden wil worden en dus maar toegeeft, de Vos die bij een conflict gaat onderhandelen en probeert zo veel mogelijk binnen te halen en de Mier die alle belangen wil verenigen. Al deze conflictstijlen hebben zo hun voor- en nadelen. Train jezelf in het kunnen gebruiken van meerdere conflictstijlen. Wees je bewust van je favoriete conflictoplossingsstijl en weeg steeds af of deze conflictoplossingsstijl in het gegeven geval ook de meest effectieve conflictoplossingsstijl is.

Gebaseerd op de 5 stijlen van Kilmann, Ralph, Thomas, Kenneth (1977/07/01). Developing a Forced-Choice Measure of Conflict-Handling Behavior: The “Mode” Instrument, p. 309-325. 10.1177/001316447703700204, Educational and Psychological Measurement